5000 Szolnok, Panel út 2. +36-20-211-55-20 maranello@maranello.hu

Minőségpolitika és környezeti politika

A MARANELLO 2001 Építőipari Kft. hosszú távú stratégiai céljainak megfelelően, belső igényeihez és a piaci követelményekhez igazodva régóta működtet integrált minőségügyi és környezetirányítási rendszert. Ezt a szabványok időnkénti változása szerint korszerűsíti és továbbfejleszti. Jelenleg az MSZ EN ISO 14001:2015 és az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány verzió érvényes. Így a Társaság az alábbi minőségügyi és környezetirányítási irányelveket követi az integrált rendszer működtetése során:

• partneri és hosszú távú együttműködési kapcsolat kialakítása az érdekelt felekkel, megrendelőinkkel, külső szolgáltatóinkkal
• a megrendelői követelményeknek és funkciójuknak megfelelő tartós, esztétikus és jó minőségű építmények megvalósítása a vállalt határidőre és költségkereten belül
• jó szakmai színvonalú kivitelezői munka kifogástalan szolgáltatással
• a garanciális és szavatossági hibák lehetséges legalacsonyabb szintre való csökkentése
• az építési feladat meghatározása és előkészítése során a környezeti tényezők és hatások, valamint a várható kockázatok elemzése, annak érdekében, hogy az építési tevékenység okozta környezeti ártalmak és kockázatok káros hatását csökkentse, vagy kiküszöbölje
• a tevékenységére vonatkozó mindenkori érvényes jogszabályok ismeretének biztosítása és azok követelményeinek teljesítése
• céljainak és elkötelezettségének határozott érvényesítése a feladatai teljesítésében részt vevő külső szolgáltatókkal szemben
• a megrendelők igényeinek minél magasabb szinten történő kielégítése a kölcsönös bizalom, a megbízhatóság, a minőség és a környezet tisztelete jegyében.

A fenti célkitűzések megvalósítása érdekében a Társaság vezetése:

• gondoskodik a mindenkor szükséges anyagi és humán erőforrásokról
• kiemelt célja a minőséggel és a környezetközpontú szemlélettel kapcsolatos tudatosság előmozdítása
• figyelmet fordít a termékkel kapcsolatos jogszabályoknak való megfelelésre és környezetvédelmi előírások betartására; a munkabiztonsági felügyeletről, ellenőrzésekről, képzésekről folyamatosan a építésvezető és megbízott külső szakértő is gondoskodik.
• biztosítja a képzett és tapasztalt munkaerőt és gondoskodik annak továbbképzéséről
• azonosítja, méri és elemzi folyamatait, azok kockázatait az eredményesség és a hatékonyság javítása érdekében
• méri, elemzi a megrendelői megelégedettségét és folyamatosan törekszik annak javítására
• külső szolgáltatói minőségi és környezeti teljesítményét figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli
• megbízza Ábel Tündét, mint minőségügyi és környezetirányítási vezetőt a rendszer működtetésével, felügyeletével és továbbfejlesztésével, valamint biztosítja számára a szükséges hatáskört és erőforrásokat.

Én, Hábel Péter, mint a Társaság ügyvezetője és fő tulajdonosa, személyesen is elkötelezem magam a minőség és a környezetvédelem ügye mellett. A jelen nyilatkozatban megfogalmazott célkitűzések megvalósítását konkrét, mérhető célok kitűzésével és azok teljesítésének értékelésével is biztosítom.

Szolnok, 2018. április 27.


HÁBEL Péter
ügyvezető

Kapcsolat

Név: MARANELLO-2001 Építőipari és Szállítmányozási Kft.

Székhely: 5000 Szolnok, Panel út 2.

E-mail: maranello@maranello.hu

Telefon: +36-20-211-55-20

Befektetés a jövőbe

Befektetés a jövőbe pályázat